DLA UCZNIÓW

Jesteśmy RAZEM

jestesmy logo

logo trzymaj forme

30 MinutRegulamin korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych

§ 1

Przedmiot regulaminu

 1. Regulamin określa:

 1. zasady związane z wypożyczaniem uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych,

 2. tryb przyjęcia podręczników na stan szkoły,

 3. postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych,

 1. Rodzice uczniów zostają zaznajomieni z treścią Regulaminu podczas pierwszego spotkania organizacyjnego w roku szkolnym.

 2. Wypożyczanie podręcznika do domu i jego zwrot są odnotowywane przez bibliotekarza.

 3. Zwrot wypożyczonych podręczników bibliotekarz potwierdza w kartach czytelniczych.

§ 2

Udostępnianie podręczników

 1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe stanowią własność Szkoły.

 2. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.

 3. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2014/2015 lub później.

 4. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego.

 5. Podręczniki są wypożyczane na okres jednego roku szkolnego, z wyłączeniem wakacji.

 6. Termin zwrotu podręcznika upływa w przeddzień zakończenia roku szkolnego.

 7. W uzasadnionych okolicznościach Szkoła ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem terminu wskazanego w ust. 6.

 8. Zwrot podręcznika skutkuje uzyskaniem wpisu na karcie czytelnika, świadczącej o rozliczeniu się z biblioteką szkolną.

§ 3

Procedura wypożyczania podręcznika

 1. Na początku roku szkolnego wychowawcy klas pobierają z biblioteki podręczniki i materiały edukacyjne w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy.

 2. Przekazując podręczniki i materiały edukacyjne uczniom, wychowawca ma obowiązek odebrania podpisanego przez rodzica oświadczenia o treści „oświadczam, że znane mi są zasady korzystania przez uczniów z podręczników/materiałów edukacyjnych wypożyczanych przez szkołę. Jednocześnie potwierdzam przyjęcie odpowiedzialności za korzystanie przez …............. (imię i nazwisko ucznia) z podręcznika /materiału edukacyjnego”.

 3. Wychowawca informuje rodziców, aby przed wypożyczeniem sprawdzili stan podręcznika lub materiałów edukacyjnych. Ewentualne uszkodzenia należy natychmiast zgłosić wychowawcy.

§ 4

Zasady odpowiedzialności za wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne

 1. W przypadku gdy uczeń w trakcie roku szkolnego rezygnuje z nauki w Szkole, jest zobowiązany zwrócić otrzymany podręcznik lub materiały edukacyjne.

 2. Uczeń jest zobowiązany zwrócić szkole podręcznik w stanie nie gorszym, pomijając zużycie będące następstwem prawidłowego używania.

 3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.

 4. Zabrania się wyrywania kartek z podręcznika, sklejania kartek, przecinania, itd. oraz innych czynności, które mogą powodować uszkodzenia lub zniszczenie podręcznika.

 5. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub nieumyślne spowodowanie innej wady fizycznej, która pomniejsza wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwia ich wykorzystanie.

§ 5

Zakres odpowiedzialności

 1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika w terminie, rodzic (opiekun prawny) dziecka jest zobowiązany zwrócić koszt zakupu podręcznika.

 2. Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników i materiałów edukacyjnych określa dyrektor Szkoły.

§ 6

 1. Uczniowie i rodzice są zobowiązani do zapoznania się treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

 2. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest dyrektor Szkoły.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2014r.

 

unia

mobiDZIENNIK

mobidziennik logo

BIP

logoBIP

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka plikow cookis.

Rozumiem i korzystam.

EU Cookie Directive Module Information