DLA UCZNIÓW

Jesteśmy RAZEM

jestesmy logo

logo trzymaj forme

30 MinutHistoria szkoły

__W związku z obchodami 1000-lecia państwa polskiego powstał społeczny fundusz na budowę tysiąca szkół. Z tej okazji w Wałbrzychu wybudowano kilka "Tysiąclatek", do których należała również Szkoła Podstawowa nr 30. Jej uroczyste otwarcie nastąpiło 1 września 1964 roku w obecności przedstawicieli władz miejskich, rodziców, pedagogów i uczniów. W chwili powstania, była to szkoła siedmioletnia. Rok szkolny 1966/67 powitał pierwszych uczniów ósmej klasy. Przez prawie czterdzieści lat obowiązywała ośmioletnia szkoła podstawowa, a obowiązek szkolny dotyczył dzieci i młodzieży od 7 do 18 roku życia. SP Nr 30 należała do szkół o dużej ilości uczniów. Największą ich ilość obserwujemy w pierwszych latach powstania, co było następstwem powojennego wyżu demograficznego. Utrzymywał się on do początku lat siedemdziesiątych, kiedy nastąpił spadek liczby uczniów (nawet o 300). Lata siedemdziesiąte i początek osiemdziesiątych cechuje stabilność. Stan taki trwał do roku 1986, gdy gwałtownie ponownie wzrosła ilość dzieci. Z badań demograficznych wynika, że mieliśmy do czynienia z kolejnym wyżem demograficznym. Dane z lat dziewięćdziesiątych pokazują stopniowy, powolny spadek ilości uczniów. Z chwilą wprowadzenia reformy w 2000 roku liczebność uczniów gwałtownie spada, co było skutkiem przeniesienia dwóch roczników młodzieży do powstałych gimnazjów.

__Budynek szkoły wybudowano przy ulicy Chałubińskiego 13 na pięknie położonej działce o powierzchni 9296 m2. Wokół roztacza się widok na panoramę miasta. Na działce tej i wokół niej posadzono wiele drzew i krzewów ozdobnych, co niewątpliwie dodało uroku szkole i jej otoczeniu. Za budynkiem ulokowano boiska do gry w piłkę siatkową i ręczną. Uzupełnieniem kompleksu sportowego był tor do biegów przełajowych. Pozostały obszar wokół szkoły stanowią chodniki i place oraz trawniki, które służyły do zabaw dla dzieci i młodzieży. Powierzchnia użytkowa budynku szkolnego o trzech kondygnacjach wynosi 3166 m2. Obiekt dostosowany jest do potrzeb dydaktyczno-wychowawczych dobrze funkcjonującej placówki szkolnej. Funkcje niektórych pomieszczeń ulegały przeobrażeniu w wyniku zmian w ilości uczniów i przebiegu reform oświaty. W pierwszym okresie istnienia szkoły znajdowało się 17 pracowni przedmiotowych wyposażonych w pomoce naukowe i sprzęt dydaktyczny oraz 3 izby lekcyjne. Powierzchnia dydaktyczna tych pomieszczeń wynosiła 1247,87 m2. Izby lekcyjne służyły do zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach I-III i były wyposażone w ławki odpowiednie do wzrostu uczniów. We wnękach ścian między klasami a hollem zamontowane były gabloty i szafki służące do przechowywania sprzętu i pomocy dydaktycznych. Funkcję tę pełnią do dnia dzisiejszego. Każda z izb posiadała dwie tablice oraz biurko dla nauczyciela. Pracownie przedmiotowe przystosowane były do zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach IV-VIII.

__Każda sala lekcyjna posiadała odpowiednie wyposażenie do prowadzenia zajęć lekcyjnych. Pracownia do nauki fizyki i chemii posiadała odpowiednie stoły dla uczniów służących do przeprowadzania doświadczeń, szereg gablot, w których znajdowały się pomoce dydaktyczne oraz podest dla nauczyciela, na którym on sam demonstrował zjawiska fizyczne i chemiczne. Do gabinetu doprowadzono instalację wodną, gazową, wentylacyjną i specjalną elektryczną. Dodatkowo pracownia posiadała zamykane zaplecze przeznaczone do przechowywania niebezpiecznych substancji chemicznych i wartościowej aparatury. Pracownia biologiczna była kolejną bogato wyposażoną. Znajdowały się tam modele szkieletu człowieka i wielu zwierząt wykonanych z tworzywa sztucznego. Spreparowano zarówno poszczególne organy jak i całe zwierzęta. W posiadaniu było akwarium z rybkami i roślinami wodnymi, terrarium z gryzoniami, szereg egzotycznych roślin doniczkowych oraz plansze dydaktyczne. Pracownia miała ponadto zaplecze służące do przechowywania najbardziej cennych pomocy. Do zajęć praktyczno-technicznych służyły dwie pracownie. Jedna dla dziewcząt, a druga dla chłopców. Pracownia dziewczęca miała kuchenki gazowe i instalację wodno-kanalizacyjną, sprzęt gospodarstwa domowego oraz maszyny do szycia. Pracownia chłopców posiadała odpowiednie stoły z zamontowanymi imadłami, szeregiem narzędzi (młotki, wiertarki, wkrętaki, cęgi itp.), tablice poglądowe pokazujące np. budowę silnika, sposób wytwarzania prądu, rodzaje metali i drewna.

__Obie pracownie techniczne dysponowały zapleczami gospodarczymi w których znajdowały się materiały i surowce wykorzystywane na lekcjach. W pracowni geograficznej znajdował sie duży zbiór map i globusów fizycznych, politycznych i gospodarczych. Poza tym zgromadzono tam albumy geograficzne, minerały, skamieliny, modele gór i wzniesień. Dodatkowym wyposażeniem był diaskop, telewizor i roczniki statyczne. Pracownia historyczna posiadała szereg map historycznych, ilustrowany poczet królów polskich, plansze z ważnymi datami historycznymi oraz eksponaty historyczne i fachową literaturę. W dwóch pracowniach matematycznych był zbiór modeli brył geometrycznych, przyrządy geometryczne, tablice z najważniejszymi wzorami i twierdzeniami matematycznymi. Do nauki języka polskiego i rosyjskiego służyły w sumie trzy pracownie. Ich główne wyposażenie to lektury, słowniki i literatura fachowa. Biblioteka szkolna w chwili rozpoczęcia działalności szkoły posiadała 3580 woluminów, szereg czasopism dziecięcych i młodzieżowych, encyklopedii i słowników. W szkole znajdował się także gabinet lekarski i osobno stomatologiczny. Do 1992 r. zatrudniony był na etacie lekarz, który przeprowadzał szczepienia i badania profilaktyczne. Gabinet stomatologiczny pełnił do 1996 roku pełen zakres usług w dziedzinie leczenia i profilaktyki, po czym z braku finansów decyzją Urzędu Miejskiego z dnia 2. 06. 1996 został zlikwidowany, a sprzęt przekazany do Wydziału Zdrowia. Obecnie w szkole pełni dyżur pracownik higieny szkolnej.

__Szkoła sukcesywnie bogaciła się o nowy sprzęt, pomoce naukowe i elementy dekoracyjne. Jednakże w wyniku zmian związanych z dostosowaniem szkół podstawowych do wymogów nowego systemu szkolnego, obowiązujących po wejściu w życie reformy z dnia 15-02-1999 zlikwidowano pracownie przedmiotowe. Tym samym również baza szkoły uległa zmianie. Duża część sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych została przekazana do nowo tworzonych gimnazjów. Inne musiały być zlikwidowane. W ich miejsce zakupiono nowe pomoce dostosowane do obecnych potrzeb. W 1992 roku został przeprowadzony na terenie szkoły generalny remont instalacji elektrycznej, polegający na wymianie starej aluminiowej na nową miedzianą. Wymalowano i odświeżono wszystkie pomieszczenia szkolne. W 2000 roku dokonano gruntownej modernizacji kotłowni. W miejsce wysłużonych pieców węglowych zainstalowano nowoczesną, ekologiczną kotłownię gazową zaopatrującą szkołę w ciepłą wodę i ogrzewanie. Cała ta inwestycja została sfinansowana przez Wydział Ochrony Środowiska oraz Wydział Oświaty i Wychowania w Wałbrzychu. Gruntowną termomodernizację szkoła przeszła w 2007 roku. Przebiegała ona 3 etapami. W pierwszej kolejności wyremontowano dach, następnie wymieniono okna i ocieplono budynek w fazie trzeciej odnowiono sale lekcyjne. Na 50-lecie istnienia szkoły wybudowano nowe, spełniające światowe standardy boisko do gry w piłkę nożną, koszykówkę, piłkę siatkową i ręczną.

__Dziś Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30 im Armii Krajowej w Wałbrzychu jest placówką piękną, nowatorską i całkowicie spełniającą oczekiwania dzieci oraz ich rodziców. Oprócz nowoczesnego boiska posiada duży plac zabaw, salę zabaw „ Radosna Szkoła”, dwie sale gimnastyczne, niekonwencjonalnie wyposażoną pracownię przyrodniczą, zaopatrzone w nowe meble i wysokiej jakości sprzęt multimedialny sale lekcyjne. Dużym atutem szkoły jest bogato wyposażona pracownia komputerowa, zawierająca liczny księgozbiór biblioteka oraz zaopatrzona w tablicę multimedialną czytelnia. Od chwili założenia szkoły olbrzymią rolę odgrywali w niej dyrektorzy. Kierowali oni całokształtem pracy szkoły i cieszyli się dużym autorytetem.

__W okresie 50-letniej historii szkoły jej rozwojem i działalnością kierowało 6 dyrektorów. Każdy z nich starał się w miarę możliwości, zabezpieczyć jak najlepszą bazę lokalową i dydaktyczną oraz podnosić wyniki nauczania i wychowania na jak najwyższy poziom. Pierwszym kierownikiem szkoły był Józef Przeklasa. Objął on funkcję w 1964 roku i pełnił ją do 1967 roku. Ukończył teologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Dużą jego zasługą było wprowadzenie dodatkowo dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego do zajęć dydaktycznych szkoły. Decyzją nadrzędnych władz oświatowych został odwołany ze stanowiska w 1967 roku.

__W tym samym roku następczynią pana Józefa Przeklasy została mgr Jadwiga Szymczak. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Filozoficzno - Historycznym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku pedagogika. Pełniła funkcję dyrektora do roku 1974. Kolejny dyrektor to mgr Zofia Markowska, absolwentka Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Aktywnie uczestniczyła w ówczesnym życiu politycznym (członkini KW PZPR w Wałbrzychu), promowała szkołę w środowisku lokalnym poprzez spotkania z posłami na Sejm, notatkami w prasie, organizację lokalnych uroczystości i spotkań środowiskowych. Nawiązała ścisłą współpracę z zakładem opiekuńczym ZPS „Wałbrzych”, który starał się udzielać wszechstronnej pomocy. W Samorządzie Mieszkańców Dzielnicy Stary Zdrój pozyskała długoletniego sojusznika. W roku 1982 przeszła na zasłużoną emeryturę. Jej następczynią została pełniąca od 1976 roku funkcję wicedyrektora Zofia Dąbrowska. Legitymowała się wykształceniem wyższym zawodowym. Została odwołana w 1988 roku. W latach 1988-2000 dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 30 była mgr Janina Kargol. Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Wałbrzychu rozpoczęła pracę nauczyciela nauczania początkowego w Szkole Podstawowej Nr 8 w Wałbrzychu. Od 1976 roku była nauczycielem naszej szkoły. W tymże roku ukończyła Kurs Nauczania Początkowego, a w 1978 roku Studium Nauczania Początkowego we Wrocławiu. W roku 1983 ukończyła Wyższą Szkolę Pedagogiczną w Opolu z wynikiem bardzo dobrym.

__W roku 1982 powołano mgr Janinę Kargol na stanowisko wicedyrektora SP nr 30, które pełniła do 1987 roku. W tym czasie placówka osiągała wysokie lokaty w różnych konkursach i imprezach. Uczniowie PSP nr 30 byli laureatami wojewódzkich konkursów: geograficznego, wiedzy o teatrze, języka niemieckiego, biologicznego, chemicznego i przeciwpożarowego. Przez szereg lat organizowała wojewódzkie konkursy matematyczne i historyczne. Pracując dla środowiska, miasta oraz województwa organizowała imprezy, uroczystości oraz zimowiska i kolonie dla dzieci ubogich. Była pomysłodawczynią szeregu akcji charytatywnych. Z jej inicjatywy w placówce został otwarty Szkolny Klub Europejski. Była nauczycielem, który swój czas i zaangażowanie poświęcił dla dobra edukacji, wychowania i opieki nad dziećmi w środowisku i w mieście. Od roku 2000 do 2005 pracowała na stanowisku wicedyrektora, po czym przeszła na emeryturę.

__Obecnym dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 30 im Armii Krajowej w Wałbrzychu jest mgr Marta Przyślewicz-Chruszcz. W 1984 roku uzyskała tytuł magistra historii w specjalności nauczycielskiej na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Prace w zawodzie nauczycielskim rozpoczęła w 1983 roku w Zespole Szkół Zawodowych PKP w Jaworzynie Śląskiej, jako nauczycielka historii, propedeutyki i wiedzy obywatelskiej.

__W latach 1987-88 mgr Marta Przyślewicz-Chruszcz pracowała jako historyk w Dziale Muzealnym WCKiSz „Zamek Książ”. W ramach pracy zawodowej prowadziła lekcje metodologiczne historii dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych z tematów związanych z historią Ziem Piastowskich, historią Dolnego Śląska oraz historią sztuki i architektury. Prowadziła także zajęcia z zakresu historii w Studium Kulturalno-Oświatowym. W PSP nr 30 zatrudniona została w 1990 roku jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. W roku 1994 roku powierzono mgr Marcie Przyślewicz-Chruszcz obowiązki doradcy metodycznego historii przy Kuratorium Oświaty w Wałbrzychu. W tym samym roku otrzymała również I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania historii. W roku 1998 ukończyła kurs edukatorski programu „Nowa Szkoła” i otrzymała świadectwa CODN ukończenia doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wspierania zmian w programie dydaktycznym szkoły, gdzie przeprowadziła wiele rad pedagogicznych przygotowujących nauczycieli do wdrażania reformy oświatowej. Została powołana przez Kuratora Oświaty w skład Zespołu do spraw wdrażania reformy systemu edukacji. W 1999 roku mgr Marta Przyślewicz-Chruszcz została wicedyrektorem szkoły, w roku następnym skończyła studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie Oświatą”. Jest nauczycielem dyplomowanym i uczy historii. W roku 2000 w wyniku konkursu została powołana na stanowisko dyrektora placówki. Od tego czasu nieustannie dba o dobro dzieci, rozwój szkoły i jej promocję w środowisku lokalnym.

Z dniem 1 września 2016 placówka została przekształcona  w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w skład którego wchodzi Przedszkole Samorządowe nr 2 oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30 im. Armii Krajowej. W wyniku konkursu została powołana na stanowisko dyrektora placówki pani Marta Przyślewicz- Chruszcz.

 

mobiDZIENNIK

mobidziennik logo

BIP

logoBIP

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka plikow cookis.

Rozumiem i korzystam.

EU Cookie Directive Module Information