logo trzymaj forme

30 Minutczwartek, 13 marca 2014 17:12

Historyczne rocznice roku 2014

,,To, co przeżyło jedno pokolenie,

drugie przerabia w sercu i w pamięci’’.

Rok 2014 obfituje w ważne dla Polski rocznice historyczne. Naszym obowiązkiem jest przypomnieć o tych rocznicach.

Dlatego Rok 2014, rok wielu ,,okrągłych’’ rocznic, uznać winniśmy powszechnie za rok pamięci o wielkich wydarzeniach historycznych, trudu krwawych zmagań o Niepodległość, czasu wspomnień o ofiarach złożonych na ołtarzu Ojczyzny.

 

Nasza szkoła należąca do Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów Armii Krajowej podjęła decyzję o przygotowaniu wystawy ,,Historyczne Rocznice Roku 2014’’, która obejmowała najważniejsze rocznice tego roku:

  • -75. rocznica napaści hitlerowskiej, początek II wojny światowej
  • -75.rocznica napaści sowieckiej
  • -75.rocznica powołania Polskiego Państwa Podziemnego
  • -70. rocznica akcji ,,Burza’’
  • -70. rocznica Bitwy o Monte Cassino
  • -70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.

Pomysł uzyskał poparcie i uznanie - inicjatywa została objęta honorowym patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty jako ciekawe i godne uwagi działanie edukacyjne, które służy kształtowaniu postaw patriotycznych wśród młodzieży szkolnej i upowszechnia wiedzę o historii naszego kraju.

4 marca w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przeprowadzono niezwykłą ,,lekcję historii’’, w której uczestniczyło wielu gości, wśród nich m.in. Dolnośląski Kurator Oświaty, pracownicy Kuratorium, przedstawiciele Światowego Związku Kombatantów Armii Krajowej i Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół zrzeszonych w Dolnośląskiej Rodzinie Szkół im. Armii Krajowej.

Spotkanie rozpoczęto od uroczystego otwarcia wystawy ,,Historyczne Rocznice Roku 2014’’, którego dokonała p. Beata Pawłowicz – Dolnośląski Kurator i p. Ryszard Filipowicz - Prezes Światowego Związku Kombatantów AK. Złożyły się na nią prace plastyczne i literackie, plansze dokumentujące ,,tamte dni’’- wykonane przez uczniów oraz wiele eksponatów z czasów II wojny światowej, a wszystko to w pięknej patriotycznej scenerii ze wspaniałym biało – czerwonym bukietem kwiatów. Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali montaż słowno- muzyczny. Przybliżył on zebranym ,, minione rocznice’’. Wywołał szczere wzruszenie, a nawet łzy, zebrani włączali się do wspólnego śpiewania. Po jego zakończeniu padło wiele bardzo miłych i ciepłych słów.

Podczas spotkania Przewodnicząca Dolnośląskiej Rodziny Szkół AK p. Dorota Rasała- Świtoń dokonała podsumowania konkursu – Elementarz ,,Armia Krajowa i jej bohaterowie’’. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, wpłynęło wiele prac. Uczniowie wykazali się nie tylko wiedzą , ale i pomysłowością, aby w sposób ciekawy i oryginalny przedstawić ważne treści historyczne. Wyróżnienie, z rąk Pani Kurator i przedstawicieli IPN-u, otrzymał uczeń naszej szkoły-Kacper Masełko z kl. VI b.

Po części oficjalnej mogliśmy obejrzeć wystawę ,,Historyczne Rocznice Roku 2014’’i nagrodzone prace.

W drugiej części spotkania uczestniczyliśmy w wyjątkowej lekcji samorządności. Na zaproszenie p. Barbary Zdrojewskiej – Przewodniczącej Sejmiku Dolnośląskiego, wzięliśmy udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu ,, Otwarty Urząd’’. Poznaliśmy m.in. historię, strukturę i zadania Sejmiku.

Dzień 4 marca 2014 na długo pozostanie w naszej pamięci...


GALERIA

 

unia